Bijzondere ALV

01-12-2022

Omdat Penningmeester Simon tijdens de vorige ALV heeft aangegeven dat hij niet herkozen wil worden hebben Daniel en Justin zich aangemeld.
Daarom dienen we tussentijds tot een verkiezing te komen en deze formele rol te borgen.

De inzet van 13 december [20:00] is het verkiezen van onze nieuwe aangedragen penningmeesters, waarbij een trainingsavond gekozen is om zoveel mogelijk leden te kunnen laten stemmen..