Contributie

Seizoen 2019-2020*

Categorie Geboortejaar Contributie**
Recreatief t/m 19 jaar

€ 210,00

U10 2011 en later

€ 240,00

U12 2009 en 2010

€ 240,00

U14 2007 en 2008

€ 250,00

U16 2005 en 2006

€ 275,00

U18 2003 en 2004

€ 275,00

U20 2001 en 2002

€ 275,00

U22 1999 en 2000

€ 305,00

Senioren 1998 en eerder

€ 305,00

Senioren enkel trainen 1998 en eerder € 210,00
Inschrijf kosten (nieuw lid)   €   10,00

 

  • Het contributiebedrag is opgebouwd uit bondscontributie (NBB en Rayon) zoals bondskosten, verzekeringen, scheidsrechterskosten en de kosten die de vereniging maakt zoals zaalhuur, training- en toernooikosten, materiaal, administratie, website etc. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • De kosten worden bepaald op basis van geboorte jaar en niet het ingedeelde team.
  • Inschrijfgeld nieuwe leden: € 10,00**
  • Clubtenue: indien je ook competitie wedstrijden gaat spelen heb je een clubtenue nodig. Dat kun je zelf bestellen via deze procedure.
  • Een lidmaatschap is altijd voor de duur van één seizoen. Het lidmaatschap wordt aan het einde van ieder seizoen stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 30 april van het lopende seizoen, dit moet schriftelijk gebeuren gericht aan het secretariaat (artikel 6 van ons Huishoudelijk Reglement).
  • Download hier het aanmeldformulier.
  • Jeugdsportfonds 'alle kinderen moeten kunnen sporten': Het Jeugdsportfonds zet zich in om een grote groep kinderen, die niet kunnen sporten door het ontbreken van financiële middelen van hun ouders, met hulp en door middel van de Formule van het Jeugdsportfonds die sportkans te bieden. Alle informatie is terug te vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

* Voor leden die Afdeling 1e klasse en hoger spelen geldt een toeslag van € 50,00 p.p. per seizoen.

** Onder voorbehoud van typfouten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.