Contributie

Seizoen 2019-2020*

Categorie Geboortejaar Contributie**
Recreatief t/m 19 jaar

€ 210,00

U10 2010 en later

€ 240,00

U12 2008 en 2009

€ 240,00

U14 2006 en 2007

€ 250,00

U16 2004 en 2005

€ 275,00

U18 2002 en 2003

€ 275,00

U20 2000 en 2001

€ 275,00

U22 1998 en 1999

€ 305,00

Senioren 1997 en eerder

€ 305,00

Senioren enkel trainen 1997 en eerder € 210,00
Inschrijf kosten (nieuw lid)   €   10,00

 

  • Het contributiebedrag is opgebouwd uit bondscontributie (NBB en Rayon) zoals bondskosten, verzekeringen, scheidsrechterskosten en de kosten die de vereniging maakt zoals zaalhuur, training- en toernooikosten, materiaal, administratie, website etc. De hoogte van de contributie wordt vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV).
  • De kosten worden bepaald op basis van geboorte jaar en niet het ingedeelde team.
  • Inschrijfgeld nieuwe leden: € 10,00**
  • Clubtenue: indien je ook competitie wedstrijden gaat spelen heb je een clubtenue nodig. Dat kun je zelf bestellen via deze procedure.
  • Een lidmaatschap is altijd voor de duur van één seizoen. Het lidmaatschap wordt aan het einde van ieder seizoen stilzwijgend verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap dient te gebeuren vóór 30 april van het lopende seizoen, dit moet schriftelijk gebeuren gericht aan het secretariaat (artikel 6 van ons Huishoudelijk Reglement).
  • Download hier het aanmeldformulier.
  • Jeugdsportfonds 'alle kinderen moeten kunnen sporten': Het Jeugdsportfonds zet zich in om een grote groep kinderen, die niet kunnen sporten door het ontbreken van financiële middelen van hun ouders, met hulp en door middel van de Formule van het Jeugdsportfonds die sportkans te bieden. Alle informatie is terug te vinden op www.jeugdsportfonds.nl.

* Voor leden die Afdeling 1e klasse en hoger spelen geldt een toeslag van € 50,00 p.p. per seizoen.

** Onder voorbehoud van typfouten. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.